برگهایی از زندگانی من

خدا رو دوست دارم .......

چون وسط حرفام نمی گه وقت ندارم

باید برممم .......

دیر شده.........قلبقلب

نوشته شده در ساعت توسط مدیر |

Design By : Night Melody