همه برگهای برنده زندگیم فدای تو

اگه اون که کنارته تو رو بیشتر از من میخواد

 

اگه با همون راحتی اگه باهات راه میاداگه روزگار

 

 بد تو رو ازم گرفته اگه خاطرات خوبمون از

 

خاطرم نرفته خوشبختیت  ارزومه حتی با من

 

 نباشی حتی از خاطره هاممون جدا شی

 

 از همون روزای اول میدونستم نمی مونی میدونستم

 

 نمیتونی عشقو تو چشام بخونی از همون اول دل تو

 

 با دیگری بود کاش همیشه پات بمونه ان که عشق بهتری بود

 

 

 

 

/ 12 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرونازشییییراز

[گل][گل][گل][گل][قلب] [گل][گل][گل][ماچ] [گل][گل][قلب] [گل][ماچ] [بغل] عزیزم : بی نهایت ممنونتــــــــــــــــم.... تـــــــــــــــــــو هم بیستـــــــــــــــی.....[ماچ]