همیشه

یک نصیحت...مواظب خودت باش!

یک خواهش... اصلا عوض نشو!

یک ارزو... فراموشم نکن!

یک دروغ... تو رو دوست ندارم!

یک حقیقت... دلم برات تنگ شده!

لحظه هایی هست که دلم واقعا برات تنگ میشه...

من لحظه ها رو همیشه گذاشتم!!!!خیال باطل

/ 0 نظر / 10 بازدید