قرداد

همه قرداد ها را روی کاغذ بی جان  نمی نویسند 

 بعضی از عهدها را روی قلب هم می نویسند

حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد

گاهی وقتا شکست نشون یک ادم را می شکند...

/ 0 نظر / 11 بازدید