بی خودی پرسه زدیم صبحمان شب شود

بی خودی حرص زدیم سهم مان کم نشود

ما خدارا با خدا سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم

ما به هم بد کردیم ما به هم بد گفتیم

ما حقیقتها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم

که زرنگی کردیم روی هر حادثه ای حرفی از عشق

زدیم از شما می پرسم ما که را گول زدیم ؟؟

(دکتر شریعتی)

/ 2 نظر / 9 بازدید

سلام دوست عزیز[گل][گل]وبلاگ زیبا ومطالب جذابی نوشته ای...سری بزن به (پاییزفصل زیبا)متشکرم[دست][دست][دست]paez2012.