دل من غصه نخور

توی یک کنج اتاق منم و یک قاب عکس

منم و دنیایی از خاطره ها . توی این کنج

اتاق منم و یک فنجون خالی چای منم و

یک حبه قند گوشه ی فنجون فال . منم و

یک برگ خشکیده توی دفتر عشق منم و

یک قطره اشک خشکیده روی فرش اتاق

توی کنج این اتاق بی کسی منم و یک 

دنیا از خاطره ها منم و یک جای خالی تو

 اتاق منم و یک دل تنها و غریب توی یک

 شهر بر از تنهایی . دل من هرجا باشه

باشه بازم بی اون تنها شده . دل من

غصه نخور تو هم یه روز شاد میشی

دل من غصه نخور .....

/ 2 نظر / 12 بازدید
reza

اگه میتونستم تودنیا یه چیزدیگه باشم میخواستم اشک چشمهای توباشم میدونی چرا ؟ چونکه توچشمات متولدبشم، روی گونه هات زندگی کنم وروی لبهات بمیرم. http://musicbahar.persianblog.ir/