رویا ...

رویا هایم را در کنار کسانی گذراندم ...

 

ک بودند اما نبودند... همراه کسانی بودم

 

که همراهم نبودند ... وسیله کسانی بودم

 

که هدگذ انهارا وسیله قرار ندادم ...

 

دلم را کسانی شکستند که هرگز  قصد شکستن

 

دل انها را نداشتم ... و صداقت سکوتی بود در برابر همه اینها ...

/ 2 نظر / 39 بازدید
سايه

تكيه بر ديوار كردم خاك بر رويم نشست / دوستي با هركه كردم عاقبت قلبم شكست[گل]

مهدیس

حقیقت همینه.... خوشحال میشم به منم سر بزنی